Astroclubul Borealis a devenit Asociaţie Astronomică

Ultima actualizare în Marţi, 23 Noiembrie 2010 02:01 Scris de Astroclubul Borealis Duminică, 31 Octombrie 2010 20:51

Imprimare

 

Încă de la începuturile existenţei sale faptice (primăvara lui 2008), Astroclubul Borealis a constituit un grup format din persoane care manifestau interese de natură ştiinţifică în astronomie, un colectiv de discuţii, ieşiri, cu alte cuvinte o "gaşcă" care urmărea popularizarea astronomiei, închegarea de noi legături, prietenii, extinderea orizontului cunoaşterii şi răspândirea cunoştinţelor dobândite în domeniul astronomiei. Este MARCA a cărei continuitate ne-am străduit să o asigurăm în tot acest timp.

Dacă până adineaori toate activităţile desfăşurate aveau caracter nereglementat şi arbitrar, situaţia din prezent s-a schimbat.

Am deosebita plăcere să vă fac cunoscut că, începând cu data de 25.10.2010, Astroclubul Borealis a dobândit personalitate juridică, fiind înregistrat în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Cluj cu nr. 198/2010.

Înregistrarea şi, implicit, recunoaşterea existenţei sale de către Autorităţile Statului de Drept conferă grupului un orizont larg de acţiune pe viitor, circumscris scopului declarat al Asociaţiei: promovarea astronomiei şi a ştiinţelor conexe, popularizarea descoperirilor, realizărilor, informaţiilor relevante acestor domenii precum şi îmbunătăţirea recunoaşterii lor pe plan social.

La Mulţi Ani Astroclubului Borealis şi calde mulţumiri tuturor celor implicaţi!

 

 

Marian Niculescu

Preşedinte