Prezentare

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Cine suntem?

 

Asociaţia Astronomică Astroclubul Borealis este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit infiinţată la data de 25.10.2010 de către Marian Niculescu, István Mátis, Dan Uza, Ilarie Grecu si Adrian Vancea.


Ce urmărim?

 

Asociaţia are ca scop promovarea astronomiei şi a ştiinţelor conexe, popularizarea descoperirilor, realizărilor, informaţiilor relevante acestor domenii precum şi îmbunătăţirea recunoaşterii lor pe plan social.

Cum realizăm ceea ce ne-am propus?

Asociaţia are următoarele obiective şi desfăşoară următoarele activităţi:

 • Sprijinirea educării comunităţii în domeniul astronomiei şi al ştiinţelor conexe, atât in cadrul sistemului de invăţământ, cât si în afara acestuia, prin organizarea de cursuri, seminarii, dezbateri, aniversări, comemorări, alte activităţi cultural-ştiinţifice;
 • Organizarea si participarea la sesiuni de observaţii a obiectelor / evenimentelor astronomice, inregistrarea şi răspândirea informaţiilor cu caracter astronomic;
 • Promovarea astronomilor amatori;
 • Organizarea de activităţi recreative şi socializare între membrii asociaţiei;
 • Efectuarea de vizite profesionale in ţară şi străinătate, menite să dezvolte relaţiile colegiale cu alte instituţii, asociaţii si organizaţii de profil;
 • Cooperarea cu alte instituţii, asociaţii şi organizaţii naţionale si internaţionale cu interese similare;
 • Efectuarea de călătorii la locurile de observare în condiţii optime a evenimentelor astronomice cum ar fi eclipse, sau la alte destinaţii relevante pentru îndeplinirea scopului enunţat al asociaţiei;
 • Realizarea şi menţinerea unui sit pe Internet pentru prezentarea activităţii asociaţiei şi a membrilor săi;
 • Activarea in grupurile de ştiri, foruri, grupuri de discuţii de pe internet cu conţinut relevant în îndeplinirea scopului propus;
 • Editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv publicaţii editate sub egida asociaţiei;
 • Facilitarea accesului membrilor asociaţiei la cărţi, broşuri şi a altor publicaţii cu conţinut astronomic;
 • Achiziţionarea de fond de carte, publicaţii şi dotări, pentru realizarea scopului asociaţiei şi în interesul membrilor acesteia;
 • Facilitarea accesului la informare a membrilor asociaţiei şi a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informaţii curente îi domeniile de interes pentru asociaţie;
 • Dezvoltarea infrastructurii observaţionale şi a instrumentelor optice pentru uzul asociaţiei;
 • Dezvoltarea de aplicaţii software cu rol in activitatea astronomică pentru uzul asociaţiei;
 • Consiliere în alegerea şi exploatarea raţională a echipamentelor astronomice

 

Ce am realizat până acum?

Începând din 2008, Astroclubul organizează în fiecare an evenimentul de popularizare al astronomiei Ziua Astronomiei.

 

Poză de grup, 100 de ore de astronomie, 2.4.2009

În 2009, fiind anul internaţional al astronomiei, am fost în special activi, şi am organizat sau coorganizat o serie de evenimente: "100 de ore pentru astronomie" în aprilie, expoziţia "Mai aproape de stele" în mai şi "Nopţi Galileene" în octombrie. Pentru a-şi realiza obiectivele Astroclubul Borealis a colaborat cu diferite instituţii de învaţământ, şcoli şi facultăţi şi cu alte firme şi organizaţii.

Deasemenea, în fiecare an organizăm o tabără de astronomie pentru membrii Astroclubului Borealis, unde să putem observa cerul pe o perioadă mai lungă, şi fără poluare luminoasă, şi unde membrii să socializeze şi sa facă schimb de experienţă.

Bineînţeles, nu pe ultimul loc sunt numeroasele ieşiri la observaţii, atât, cele spontane şi la periferia Clujului, cât şi cele organizate, inclusiv pentru publicul larg, şi până la expediţiile de astrofotografii mai îndepărtate.

O seara de observaţii tipică instelată pe Feleac, 26.9.2009.

 

Cine asigură Conducerea Asociaţiei?

Conform Statutului Asociaţiei, organul suprem de conducere este Adunarea Generală, formată din totalitatea membrilor fondatori şi a membrilor asociaţi.

Conducerea executivă a Organizaţiei este încredinţată prin vot unui Consiliu Director.

 

Cum a început totul?

Ideea formării unui astroclub s-a născut în urma organizării la Cluj a Zilei Internaţionale a Astronomiei (10.05.2008) de către doi pasionaţi de astronomie (Cilian Andres şi Marian Niculescu), ambii membri ai Societăţii Astronomice Române de Meteori (SARM) la acea dată. În acelaşi an, István Mátis, care a avut privilegiul să frecventeze Asociaţia Astronomică Maghiară (MCSE), motivat de exemplul asociaţiei şi cu intenţia înfiinţării unui astroclub în oraşul său natal, s-a alăturat echipei. În urma acestor evenimente şi al altor acţiuni astronomice ulterioare, s-au cristalizat principiile ce stau la baza funcţionării noastre ca grup şi denumirea sa: Astroclubul Borealis.

Ieşirile regulate la observaţii în diferite locaţii atât în Municipiul cât şi în jurul Clujului, dar şi organizarea şi participarea la evenimente importante cu ocazia Anului Internaţional al Astronomiei (2009) au făcut ca Astroclubul Borealis să fie tot mai cunoscut publicului clujean. Aceste activităţi, combinate cu pasiunea pentru astronomie şi dorinţa de cunoaştere a cerului înstelat a tot mai multor clujeni, au condus la formarea unui nucleu care a făcut următorul pas in toamna anului 2010, şi anume de a înfiinţa Asociaţia Astronomică Astroclubul Borealis ca persoană juridică de drept privat.